Çocuk istismarı ve ihmali tüm dünya ülkeleri için fiziksel, duygusal, ahlaki ve hukuksal boyutları olan ortak bir sorundur. Cinsel istismar, dünyanın her yerinde suç kabul edilmektedir. Her yıl 1.6 milyon çocuğun fiziksel, cinsel, duygusal istismarın ya da ihmalin kurbanı olduğu; 1000’den fazla çocuğun bu nedenlerle öldüğü tahmin edilmektedir. İstismarın neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden dolayı cinsel istismar çoğu kez gizli olarak kalmakta ve sır olarak saklandığı için de gerçek istatistiksel analizlere ulaşmak zor olmaktadır (Alpaslan, 2014).

Cinsel istismar; ‘’henüz cinsel gelişimini tamamlamamış bir çocuğun, bir erişkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç kullanarak, tehdit ya da kandırma yolu ile kullanılması’’ olarak tanımlanmaktadır. Çocuk istismarında, erişkin kişinin çocuğa dokunmasına gerek yoktur. Çocuğa bakması, özel bölgelerini görerek haz duyması, cinsel amaçlı düşünmesi ya da dokunması istismar için yeterli olmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’na göre 18 yaşın altında ki herkes çocuktur ve 18 yaşın altında ki herkese, her türlü cinsel istismar, yasalar karşısında suç kabul edilmektedir. Sayısını bile bilmediğimiz birçok istismar vakası gün be gün artmakta ve yalnızca kız çocuklarının istismara maruz kaldığı düşünülse de erkek çocuklarına yapılan cinsel istismar sayısının da oldukça fazla olduğu bilinmektedir.

İstismar çocuk üzerinde oldukça travmatik etkiler yaratabilmektedir. İstismara özgü belirli bir tepki yoktur bu sebeple çocuğun yaşına ve gelişim dönemine göre farklı belirtiler gözlemlenebilmektedir. Özellikle gelişim dönemi küçük olan çocuklar istismarı anlamayabilirler. Bu onlar için bir oyun olabilir, bu durumu bir çeşit sevgi gösterme biçimi zannedebilirler.

Cinsel istismar vakalarından sonra en sık karşılaşılan belirtiler arasında; bazen yalnız kalmak istememek, gece altına kaçırmak ya da herhangi birisinin ona dokunması sırasında aşırı korkma belirtileri göstermek gibi önemli bulgular gözlemlenebilmektedir. Biraz daha yaşı büyük olan çocuklar da korku, kaçmak, utanmak, kendisi hakkında kötü şeyler düşünmek, kendisini suçlamak, depresif belirtiler göstermek gibi çeşitli şekillerde istismar belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada en önemli husus, ebeveynler olarak kendinizi bilgilendirmek ve bilgileri doğru bir şekilde çocuklarınızla paylaşmak olacaktır.

Cinsel istismarı önlemek için alınabilecek tedbirler nelerdir?

  • Öncelikle, her çocuğa yaşına uygun cinsel eğitim verilmelidir. Ne fazla ne eksik, çocuğun kendisini koruyabilmesi açısından çocuklara bazı temel bilgiler öğretilmelidir.
  • Konuşmaya başladıkları yaşlarda çocuklara tüm vücut parçalarının adı öğretilirken, göz, kulak, burun gibi “özel bölgeleri”nin de adları öğretilmelidir.Bu bölgelerin düzgün isimlerinin öğretilmesi ve “takma” isimler kullanılmaması çocuğun bir sorun yaşadığında yardım istediği yetişkinlerle doğru anlaşabilmesi için önemlidir.
  • Herkesin olduğu gibi onların da bazı “özel” vücut bölgeleri olduğu, bu bölgelere kimlerin ne şartlarla nasıl dokunabileceği anlatılmalı ve bu sınırları koruyabilmeleri öğretilmelidir.
  • Hoşlanmadığı ya da garip dokunuşları olan bir erişkin varsa bu kişi her kim olursa olsun bu durumu ilk fırsatta güvendikleri bir yetişkine anlatmaları gerektiği öğretilmelidir.
  • Eğer bir çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, mutlaka onun dinlenmesi ve dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir olay olduğunda gidip konuşabilecekleri, onları susturmayacak ve onları istismarcıdan koruyacağına güvendikleri bir yetişkin olduğunu bilmelilerdir. Çocuğu suçlamak ya da çocuğun yalan söylediğini düşünmek durumu çok daha zorlu bir hale getirebilir.
  • Ebeveynlerin de çocuklarının vücut sınırlarına her zaman saygılı davranması önemli olmaktadır. Çocuğa sormadan veya onun itirazına aldırmadan istediğimiz gibi çocuklara dokunmamalıyız. Öpmek, sarılmak, mıncıklamak, gıdıklamak, okşamak gibi dokunuşlar hiçbir istismar içermese de çocuğa kendi vücudu üzerinde etkisi ve hükmü olmadığını öğretir ve çocuk istismara kırılgan olur.

Çocuklukta cinsel istismar hem hukuksal hem ahlaksal hem de duygusal boyutlarıyla oldukça mühim bir konudur. Bir çocuğun cinsel istismara maruz kalması hiçbir koşulda kabul edilemez. Okuduğumuz çocukluk cinsel istismar haberleri bizleri derinden yaralarken, önce kendimizi bilgilendirmek, sonra da çocuklarımıza kendilerini korumayı öğretmek son derece elzemdir. Kendimizi bu konuda eğitmeli, çocuklarımıza da bu bilgileri ‘’yaşlarına uygun’’ bir şekilde izah etmeliyiz.

Herkese sevgiler

Kaynak: Alpaslan, A. H. (2014). Çocukluk döneminde cinsel istismar. Kocatepe tıp dergisi, 15(2), 194-201.