İnebolu’da 7 üniversiteden 34 akademisyenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası İnebolu Sempozyumu sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesince İnebolu Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen kapanış programında, İlçedeki çeşitli konferans salonlarında iki gün süresince İstiklal Madalyalı tek ilçe unvanını kazanan İnebolu'nun tarihi, arkeolojisi, ekonomisi, edebiyatı ve coğrafyası ele alındı.

İstiklal Madalyalı İlçesi olan İnebolu'yu; tarihi, arkeolojik, ekonomik, edebi ve coğrafi açıdan ele alınan sempozyumun temel amacında İnebolu'nu her alanda incelenmesi ve bu inceleme sonucunda akademik bir sonuç ortaya çıkarmak ve bu çalışmayı kitaplaştırarak tarihi miras olarak bırakmak hedeflendi.

İNEBOLU’YA HAS AKADEMİK BİR KİTAP VE BİR ESER OLACAK

Uluslararası İnebolu Sempozyumu kapanış konuşmasını yapan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar; ‘’ İki günlük Uluslararası İnebolu Sempozyumun sonuna geldik, gerçekten ben Uluslararası İnebolu Sempozyumunda her bir oturumda çok çok memnun kaldım. Geldiğimiz bu aşamada hedefimizin üstünde bir çıktı aldığımızı düşünüyorum. Bir ilçenin bir şeyinin, bir kentin ilerlemesi gelişmesi, kalkınması, sadece oranın kamu imkanlarıyla olması mümkün değil, oranın devlet iradesinin emekleriyle olabilecek husus değildir. Bu bir toplu bir organizasyon bir çalışma bir işbirliği gerektiren süreçtir. O kentin üniversitesi, o kentin mahalli yönetimi, o kentin özel sektörü, o kentin iş adamları, o kentin STK’ları, o kentin insanlarının el birliği ile olabilecek bir süreçtir. Bu Sempozyumda bu konular derinlemesine irdelendi. İnebolu’nun tarihi misyonundan tutarak günümüze kadar, ticaret potansiyeli, Turizm potansiyeli, ekonomik potansiyeli ve gelişmesi ile ilgili neler yapılacağı teker teker hocalarımız tarafından masaya yatırıldı.  Sempozyumda çıkacak sonuç çok kıymetli çünkü hem bir Sempozyum bildirimi olarak yayınlayacağız. İnebolu’nun bu konudaki meraklı herkese bir eser olmuş olacak hem de İnebolu’ya has akademik bir kitap ve bir eser olacak, biz bunu çok önemsiyoruz. Bizim potansiyelimizi ve eksik kaldığımız yönleri de bize vermiş olacaktır.  Çünkü İnebolu potansiyeli olan bir ilçedir, yüzyıl öncesinde İnebolu’nun bölgesinin en aktif, ticari hayatı en canlı olan merkezlerinde birisi idi. Osmanlı’nın ilk 6 ticaret odasından biri İnebolu’daydı ve bu da müthiş bir potansiyeldir. Bazı konularda eksiklik yaşıyorsak, bizim derince oturup düşünüp işbirliği yapacağımız paydaşlarımızla masaya yatırıp İnebolu’nun ilerlemesi kalkınması için neler yapabiliriz ona bakmamız lazımdır. Bu Sempozyum sadece bir bilimsel Sempozyum değil, aynı zamanda kentin ilerlemesi, gelişmesi, kalkınması için neler yapılacağının ve günümüze kadar gelecek vizyonu çizen çok anlamlı derin bir Sempozyum olmuş oldu. ‘’

İNEBOLU’NUN İNSANI HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYA DA HER TÜRLÜ TAKDİRE DE ŞAYAN BİR MİLLETTİR

Kaymakam Baycar sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’ İnebolu’nun insanı her türlü çalışmaya da her türlü takdire de şayan bir millettir. Çünkü müthiş fedakâr bir ecdadımız olmuş burada, şimdiki İnebolulularda öğle atalarımızda öyledir. İstiklal Savaşının milli mücadelesinin başarıya ulaşmasında çok ciddi katkıları olmuştur. Yıllar boyunca İnebolulular, İnebolu Limanından gelen silah ve mühimmatları milli mücadele ordumuza ulaştırmışlar ve bunu meccanen büyük bir fedakârlıkla ve kahramanlıkla yapmışlardır. Dolaysıyla bu da beyaz şeritli İstiklal madalyası taçlandırıldı. Türkiye’de beyaz şeritli İstiklal madalyasına sahip tek ilçeyiz, bundan her zaman gururduk ve her zaman da gurur duyacağız. Mustafa Kemal Paşa İnebolu’yu bir günlüğüne ziyaret ediyor ama o kadar etkileniyor ki şehrin o zaman ki sıcak karşılanmasından hem de kendini geliştirmiş belli bir vizyon çizen bir millet olarak öyle karşılamışız ki paşamızı 3 gün kalıyor ve dolu dolu bir gün geçiyor. Şapka İnkılabını İnebolu’da yapıyor. İneboluluların ulaştığı medeniyet göstergesinin de bir görseliydi. İnebolu her zaman tarihi vizyondan bu tarafa çevresine ve ülkesine değer katmış bir merkez olmuştur. ‘’ dedi.

BURADAKİ ANA GÜÇ İTİCİ OMURGA ANA UNSUR SİZ İNEBOLULARSINIZ

Sempozyum Komite Başkanı Doç. Dr. Şeref Demir yaptığı konuşmada; ‘’ Biz bu Sempozyuma 7 üniversiteden 35 araştırmacı ile birlikte katılım gerçekleştirdik. Bir çalışmanın hazırlanması nereden baksanız 2-3 aylık bir emektir ve bugün burada yaklaşık 31 tane bildiri sunuldu. Bunun gerisi inşallah bildiri ve İnebolu kitabında yayınlanacak. Çünkü 15 dakika içerisinde siz İnebolu’yu anlatamazsınız, siz bir İnebolu’nun ekonomisini anlatamazsınız, bir tarihi anlatamazsınız, bir kültürünü anlatamazsınız, tarihi birikimi, kültürel bildirimi, mimarisi, sanatı arkeolojisi her yönü ile çok harika bir şehrinizin olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir şehrin kalkınması ve ekonomik büyümesi her şeyden önce o şehrin ilgilendirir. Biz bilim insanıyız, bilim adamıyız, biz yol, yön ve çaba gösteririz ama unutmamak lazımdır ki buradaki ana güç itici omurga ana unsur siz İnebolularsınız.   Biz bilim noktasında Kastamonu Üniversitesi olarak her şekilde sizlerin yanınızda olacağımızdan kuşkunuz olmasın. ‘’

SEMPOZYUMDA İÇERİK VE AKTARIM AÇISINDAN GAYET İYİ BİLDİRİLER DİNLEDİK

Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu yaptığı değerlendirme konuşmasında; ‘’ Uluslararası İnebolu Sempozyumunda içerik ve aktarım açısından gayet iyi bildiriler dinledik. İnebolu’nun milli mücadeledeki stratejik ve lojistik önemi üzerinde duruldu. Milli mücadele de neden İnebolu’nun tercih edildiği söylendi. İnebolu’daki askeri ve idari faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Halkın duyguları ele alındı. Kastamonu ve İnebolu etrafından şehitlere hakkında bilgiler verilmeye çalışıldı. Yer isimleri ile ilgili birbirini tamamlayan bildiren bahsettik bunlar bizim için de çok önemli bildirilerdi. Yine İnebolu’daki rüştiye mektebi üzerinde hocalarımız durdu ve bu da bizim için çok önemliydi. İnebolu Limanına değildi ve ekonomi üzerinde duruldu. Gençlik uygulamalarına değinildi, Cumhuriyet dönemindeki İnebolu ele alındı ve İnebolu önemli şahsiyetler konuşuldu.  Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir programın tertip edilmesi çok çok önemli ve anlamlı anı zamanda, bu sebeple sempozyum düzenleyen Kastamonu Üniversitesine, İnebolu Kaymakamlığına, İnebolu Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu tür programların olmasını istiyorum ama olurken de tekrarından ziyade bu gerçekleşmiş denilmesini istiyorum yani bu programın sempozyumu yeni gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. ‘’

TÜM YEREL TARİHÇİLERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ

Prof. Dr. Rahmi Çicek; ‘’ Ben bu Sempozyumun başarılı geçtiğini düşünüyorum ve çok güzel bildiriler sunuldu. İnebolu’nun geleceği açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye toplumunun 100. Yılındayız ve 200. Yıla girerken 200. Yılda Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği doğrulukta Türkiye’yi taşımak istiyorsak üç temel nokta önemlidir. Bunlardan bir tanesi eğitim, eğitim olmadan bu söylediğiniz, hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünmek gerekmektedir. İkincisi toplumsal katılım dediğimiz şeydir yani bu toplumun bireyleri ideal ölçüde inanıyorsa o ölçüde hedeflere ulaşılabiliyor.  Üçüncüsü ise hepimizin günlük hayatında etkileyen geleceğimizi de etkileyen ekonomiye de dayanıyor. Bu Sempozyumda çok güzel bildiriler vardı. Tarih birimi açısından baktığımızda ve tarihçi kuşağı açısından baktığımızda bizi yerel tarihle birleştirmiş oldu ve yereldeki yapıyı biz öğrenmiş olduk bu Sempozyumdan. Ben İnebolu’ya geldiğimde ve Kastamonu’nun çeşitli yerlerini dolaştığımda yerel çalışmaları gördüğümde yerel söylenenleri gördüğümde çok bilgi kazandığımı düşüyorum. Diğer akademisyen arkadaşlarımın da Kastamonu ve İnebolu’dan çok şey aldıklarını düşüyorum ve onun için yerel tarihçiliği Türkiye’de gerçekten gönüllü olarak yürüten birçok insan var, Ben yerel tarihçileri dikkate almamız gerektiğini düşüyorum. Türkiye hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde idari yapılanmada çok değişiklikler yaşadı. Biz bugün İnebolu diyoruz ama bugün İnebolu dediğimiz şeyle 19. Yüzyılda İnebolu değimiz sınırlar aynı sınırlar değil onun için biz nüfus üzerinden değerlendirmeler yaparken ya da idari yapıdaki değişimden değerlendirme yaparken tümüyle bunları dikkate almamız gerekmektedir. Ben Sempozyumun çok başarılı geçtiğini düşünüyorum ve bu bildiriler kitaba dönüştürülecek. O kitap da geleceğe cumhuriyetin ikinci yüz yılına ve Kastamonu’nun geleceğine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. ‘’ dedi.

SEMPOZYUM KİTAPLAŞTIRILACAK, ÇÜNKÜ SÖZ GİDER YAZI KALIR

Son Değerlendirme konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz; ‘’ Sempozyum vesilesi ile İlçe’nin tarihi kültür ilgilenen kişilerin olması akademiyle bir araya gelmeleri büyük bir kazanım olarak karşımıza çıktı. Bu anlamda kentin hafızasında yerel eşrafın ve yerel araştırmacıların olmasının avantajlarının son anda görmüş olduk.  Sempozyumun ortaya koyduğu bir fırsatta İnebolu için 3-5 yıl arayla belki bu takım etkinlikleri yapılabileceğini bizlere gösterdi. Bu Sempozyum kitaplaştırılacak çünkü söz gider yazı kalır. Bu Sempozyumun kurumların işbirliğinin de bizlere göstermiş oldu. Bu tur etkinliklerin Sempozyumu geliştirerek devam ettirilmesini temenni ediyorum. Ayrıca, diğer ilçemize de bir model örnek olmuş olduk, diğer ilçemizde de Sempozyumun yansısı oldu. Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılının kutluyorum ve güzel etkinliklere vesile olsun. Tarihi bir mekândayız, 27 Ağustos 1925 yılında burada konuşma yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı da rahmet ve minnetle anıyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.  

Sempozyum katılımcılara plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Editör: TE Bilisim