Kadınların iş hayatına katılımı ve liderlik rolleri, sürdürülebilir kalkınmanın güvencesidir ve günümüz toplumlarının ilerleyip gelişmesi için önemi büyüktür. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının ve eşitlik mücadelesinin bir simgesi olarak her yıl kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını “Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji” olarak belirledi.

“Bir toplumun yapısının temellerini oluşturan, değerlerdir” sözüyle kadınlar günü özelinde konuşan İnebolulu hemşehrimiz Işılay Reis Yorgun sözlerine şunları ekledi “Seçme ve seçilme hakkına batılı ülkelerden önce sahip olmamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek kadınlarımızın hayatımızın her alanında önemli ve değerli olduğunu vurgulamıştır. 

Bundan 100 yıl önce, Cumhuriyetimizin kurulması için kadınlarımız nasıl fedakârca özverili davranmışsa Cumhuriyetin 100. yılında da aynı özveriyle başarılı ve güçlenerek yürümeye devam ediyorlar.

“Okuyan, araştıran, çalışan ve en önemlisi gelecek nesilleri yetiştiren kadınlar, toplumun temel direklerinden biridir.  Kadınların yaptığı her iş ve üstlendiği her sorumluluk, toplumun gelişimine ve ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Kadınların eğitim, iş hayatı, sağlık ve tarım gibi alanlarda daha fazla fırsata erişmesi, liderlik pozisyonlarını elde etmesi ve sürdürülebilir kalkınmada aktif bir rol üstlenmesi hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmanın sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Kadınların bu çabaları, insanlık tarihinin ve geleceğinin şekillenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kadınların güçlendirilmesi ticarette verimliliğin, ekonomik büyümenin, sosyal uyum ve soysal adaletin arttırılmasında kilit öneme sahiptir.”

Dijitalleşen Dünyada Kadın

21. yüzyılın dijital çağ ya da bilgi çağı olarak nitelendirildiğini belirten Işılay Reis “dünyada teknolojinin öneminin giderek arttığına” değinerek dijital dönüşümde kadın istihdamı üzerinde durdu. İçinde bulunduğumuz dijital çağ toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası. Dijital teknolojileri kullanmak ve geliştirmek noktasında kadınların büyük etkisi olduğu araştırma sonuçlarıyla ortaya çıkıyor.  Kadınlar dijital dönüşüm ile birlikte girişimcilik yetenekleri ve inovasyonun gücünü birleştirdiler. Cep telefonuyla bile iş kuran kadının gücü, zekası ve dokunuşuyla kadının iş dünyasındaki etkisinin artması ülkemizin toplumsal gelişmişlik seviyesinde kaydettiği ilerleme için oldukça önemlidir.”

Topraklarımızın Bereketi, Kadınların Emekleriyle Yeşerir

Tarım sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir role sahip olmakla birlikte, TÜİK 2021-2022 verilerine toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında diğer sektörlere göre tarımda çalışan kadın erkek oranı birbirine en yakın sektör olarak görülmektedir.

Tarım sektöründe sevgisiyle toprağı kıymetlendiren ve bereketlendiren isimlerini bilmediğimiz binlerce kadın var. Günün ilk ışığıyla çalışmaya başlayan, yaz kış demeden üretime katkı sunan emekçi kadınlarımız, dünyada tarımsal iş gücünün %43'ünü oluşturuyor.  Tarımda istihdam edilen 4 milyon 948 bin kişinin %41’i yani 2 milyon 47 bini kadın.

Dijital Tarımda Kadın

“Gelişen teknolojinin etkilerini tarım sektöründe de görmekteyiz. Sulamadan bitki hasadına, üretimden verimliliği arttırmaya kadar tarımda pek çok aşamada dijital dönüşüm gerçekleşmektedir. Bugün çiftçinin tarlasındaki ürünün durumunu anlık olarak ekranlarından takip edebilmesi, toprağı daha verimli kullanabilmesi ile ilgili hızlı bir şekilde bilgilendirmelere ulaşması, dijital toprak analizini yapılabilmesi, dağıtımda ürünün nerede olduğunun takip edilebilmesi, tarım sektörünün planlanmasındaki yeniliklerden sadece birkaçıdır. “

“Tarım sektöründe teknolojiyle birlikte istihdamda da değişiklikler yaşandı. Tarımsal üretimde kadınlar teknolojiyi yakından takip eder hale geldi. Makineleşmeyle ile birlikte tarlada çalışan kadın teknolojik dönüşüme ayak uydurarak ürünleri dijital ortamda tüketiciyle buluşturmaya başladı. Üretimin arka planındaki pek çok işte de aktif olarak çalışarak Türkiye'den isimleri dünyaya duyurmaya başardılar. Bu örnekler sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvencesinde de kadınların güçlü bir konuma ulaştığını ispatlar niteliktedir.”

Toplumsal Dönüşüm İçin Kadınların Gücü

Reis Gıda olarak 41 yıldır eşitlik ilkesiyle sürdürdüğümüz misyonumuzu, kadınların tarım sektöründeki varlığına ve gücüne büyük önem vererek devam ettirdiklerini açıklayan Işılay Reis “Kadın ve genç çiftçilere uygun imkanlar sağlayarak, tarımsal üretim ve istihdamı arttırmayı hedefliyoruz. “Bakliyat Köylerinde Kadın” projemiz ile de kadınların tarımsal üretimdeki payının daha da yükselmesi için çalışıyoruz. Ayrıca, şirketimiz bünyesinde kadın çalışanlarımızın sayısını arttırarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlıyoruz. Kadınların iş dünyasındaki aktif rolü; inovasyon, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, profesyonellik ve iyi yönetişim gibi kazanımları da beraberinde getirerek, iş dünyasına ve topluma büyük bir katkı sağlıyor. Bizler Reis Gıda olarak, kadınların tarımsal üretimdeki güçlerini keşfetmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Editör: TE Bilisim