Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversite işbirliği çerçevesinde, Gemiciler İşletme Şefliğinde kestane ormanlarının geleceği için arazide tatbikat çalıştayı yapıldı.

Uygulamalı olarak sahada gerçekleştirilen Çalıştay’ın ana hedefi sahil bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren Kestane ormanlarında karşılaşılan sorunların giderilmesi Kestane meyvesi, çiçeği ve buna bağlı olarak bal üretiminin yöre halkına ekonomik olarak getirisinin arttırılması ve kaliteli meyve üretimi için yapılabilecek iş ve işlemler hakkında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalıştaya katkı sağlayan; Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü hocaları, Prof. Dr. Erol Akkuzu, Prof. Dr. Sezgin Ayan,. Prof Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, Prof. Dr. Fatih Sivrikaya, Prof. Dr. Sabri Ünal, Doç. Dr. Seray Özden Keleş,  Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı, Doç. Dr. Gamze Savacı, Doç. Dr. Osman Topaçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Nurten Yer Çelik ile Bölge Müdür yardımcıları, Şube Müdürleri, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü, Cide Orman İşletme Müdürlüğü, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ve Çalıştaya ev sahipliği yapan İnebolu Orman İşletme Müdürü, tüm şefleri ve orman muhafaza memurları ile birlikte sahada yer aldı.

Çalıştay İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel’in konuşması ile başlamış olup Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu’nun konu ile ilgili bilgiler sunması ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi hocalarının fikir alışverişleri ve akademik veriler eşliğinde yerinde incelemeler yapılmış olup Kestane ormanlarının bakım ve devamlılığı esas alınarak verimliliği maksimum düzeyde tutacak çalışmalar başlatılmasına önem ve öncelik verildi.

AMACIMIZ KESTANEYİ BİLİNÇLİ VE PROGRAMLI HALDE ÜRETEBİLMEK VE DAHA İYİ GELİR ELDE ETMEKTİR

İnebolu Orman Müdürü Azmi Şenel yaptığı açılış konuşmasında; ‘’ İşletme Müdürlüğümüz hakkında siz katılımcılarımıza kısa bilgiler vermek istiyorum. İşletmemiz, 67 bin hektara sahiptir ve  bunun 47 bini ormanlık sahadır. İşletme müdürlüğümüz toplam 7 işletme şefliği ve 1 de depo şefliği olmak üzere 8 tane şeflikten oluşmaktadır. Bu şefliklerin 5 orman işletme şefliği ve 1dev depo şefliğinin merkezi İnebolu’da diğer 2 şefliklerimiz ise Doğanyurt ilçesinde bulunmaktadır. İşletme müdürlüğümüzde en çok ağaç türü olarak Kayın bulunmaktadır ve ondan sonra %11 civarında ağırlıklı kestanedir. İnebolu’da kestanenin öncelikli olduğu saha vardır. Bizim buradaki bulunma amacımız Kestaneyi bilinçli ve programlı halde üretebilmek ve daha iyi gelir elde etmektir. ‘’ dedi.  

İNEBOLU ORMANLARI KESTANE MEYVE VE BAL ÜRETİMİNİN MERKEZİ OLACAK

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu; ‘’ Vardığımız karar ve kanaat kestanenin bulunduğu yerlerde kestanenin lehine diğer ağaçların seyreltilmesi kestanelere daha rahat yaşam alanı oluşturularak daha geniş tepe yapısı oluşturması, daha fazla çiçek ve meyve üretmenin teşvik edilmesi hocalarımıza birlikte ortak kararımız olarak netleşti. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm halkımızın da isteği bu çerçevede olabildiğince kestaneleri daha rahat yaşama alanına kavuşturularak daha fazla bal üretiminin yapılması, daha fazla kestane meyvesinin üretilmesi doğrultusunda ormanlarımız geliştireceğiz. İnşallah Karadeniz’in bu sahil bölgesinde halkın çok daha refah düzeyi yükselecek, daha fazla meyve üretecek, daha fazla bal üretecek, daha fazla polen üretecek bu da bu yöreye zenginlik getirecek çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde kestanenin hak ettiği kıymeti görmesi sağlanacak, kestanenin kendi yetişme alanında bulunan diğer türleri kısmen uzaklaştıracak kestanenin hak ettiği alanı kendisine tahsis etmiş olacağız, bunun sayesinde de bu alana kestane daha fazla hakim olacak, kestane daha büyük ve güçlü ağaçlar olarak çoğalacak bu da burada daha fazla meyve, daha fazla çiçek üretimi demek bu da bu yörede yaşayan insanların daha fazla meyve ve çiçek üretmesi daha fazla bal üretmesi sonucunu doğuracağı için biz belli bir süre içerisinde 8 - 10 yıl içerisinde şuan yaşayandan çok daha fazla sayıda insanın buraya gelip, burada yaşayacağını burada daha büyük gelirler elde edeceğini düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sayesinde muhtemelen büyük şehirlerden bu köylere geri göç başlayacak çünkü kestane balı çok kıymetli, kestane meyvesi çok kıymetli bu meyvenin, çiçeğin üretiminin arttırılması kentlerden köylere geri dönüş sonucunu doğuracak. ‘’

SAHİL BÖLGESİ HALKIN REFAH SEVİYESİ YÜKSELECEKTİR

Bölge Müdürü Sönmezoğlu; ‘’ Bir de Karadeniz sahilimizde kestanenin yanı sıra defne bitkisi de var defne de çok kıymetli bir bitki, sahilde 0-300 sonunda çok bol miktarda yetişiyor. Dünyada Türkiye defnede öncü bir üretici dolayısıyla hem kestane, hem defne, hem ıhlamur, hem arıcılık bunlar doğal olarak halkın refah düzeyini yükseltecek dolayısıyla insanlar buraları artık kestane meyvesi üretilen, kestane balı üretilen yerler olarak bilecek. Tüm dünya belki belli bir süre sonra bu civarı bilecek ve burada yaşayan insanlar çok büyük gelirler elde ederek tüm Türkiye’mize örnek olacak. Yöremizde yapılan kestane üreticiliği ve bazı üreticiliğiyle yöre insanımızın 250- 300 milyon gibi yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz yapacağımız bu çalışmalarla 3 ya da 5 yıl içerisinde bunu 1 milyara çıkaracağız, muhtemelen 10 yada 15 yıl sona bu sahilde defneden, kestaneden, kestane meyvesinden, bal üretiminden bir kaç milyar gelir elde edileceğini ve halkın refah seviyesinin çok yükseleceğini düşünüyorum tüm çabamız tüm gayretimiz orman teşkilatı olarak, orman fakülteleri olarak bu gayretli çalışmalarımız neticesinde ormanlarımız da yapacağımız bu dönüşüm sayesinde şehirlerden kırlara insanlar geri gelerek daha temiz bir ortamda, daha sağlıklı bir şekilde daha çok gelir elde ederek topraklarına sahip çıkarak daha mutlu bir şekilde yaşayıp daha müreffeh bir hayat sürecekler diye bir beklentimiz var bunu gerçekleştirmek için gece gündüz mesai gözetmeden çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. ‘’ diye konuştu.

KESTANE GERÇEĞİ İNEBOLU’NUN ASLİ AĞAÇ TÜRÜDÜR

Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er ise yaptığı konuşmada; ‘’  1995 yılında bu şeflikte göreve başlamıştım. Yirmi sekiz yıl oldu yirmi sekiz yılda buralar köyler tarafından Meyvesinden faydalanıyordu ve yirmi sekiz yıl olmuş yine faydalanıyor. O zamanlarda çok yoğun bir kestane dal kanseri çok fazlaydı. Şuanda sahalara baktığım zaman bu mücadele hala devam ediyor ama bir başarı sağlanmıyor. Kestane ağacı özellikle kestane bal kanseri akut halde mücadeleye devam ederken tabi ki bu kestaneyle ilgili, kestane meyve üretimi ile ilgili iş ve işlemleri ertelemek zorunda kaldık ama artık ormanlarımıza baktığımız zaman doğal olarak girişimler sağlandı. Halen köylülerin kestanelerle ilgili faydalanma ile ilgili talepleri devam ediyor. Ama bizlerde bu faydalanmayı Kestane ormanlarımızın geleceğini garanti altına almak için bu faydalanmayı daha düzenli, daha bilimsel, daha teknik altyapıya sokmak zorundayız.  Ormanlar sadece o yöre halkının değil, tüm ülkenin ortak değeri ama burada da bir kestane gerçeği var ve Kestane gerçeği İnebolu’nun asli ağaç türüdür. Bu diğer ağaçlarla etkileşimini ve kestane lehine yapılacak tüm müdahaleleri, bitkisel işletme sınıfındaki burayı bitkisel üretim işletme sınıfına aldık. Bitkisel Üretim ana başlığında kestane üretimini hem düzenlemek hem de arttırmanın yollarını bulmamız lazımdır. Bugün hocalarımızla inşallah güzel istişareler yapacağız. Biz çok açığız, her türlü bilgiyi almaya her türlü kararlaştırılmış öneriyi uygulayama çok açığız. İnşallah burada güzel kararlar alınacak. Kastamonu devlet mülkiyetindeki kestane ormanlarının bundan teknik ve görüş olarak paydalar sağlaması diliyorum. ‘’ 

“KESTANENİN VARLIĞINI KORUMA, ARTTIRMA AMACINDAYIZ”

Kastamonu Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Akkuzu; “Kestane ormanları uzun yıllardır biyotik ve biyotik faktörlerin olumsuz etkileri altındadır. Hem çeşitli hastalık ve zararların etkisi altında aynı zamanda özellikle yakacak odun noktasında bir baskı altında burada yapılacak olan müdahaleler ile kestane üretimini arttırmaktır ve kestaneli ön plana çıkarma amacıyla bir araya geldik. Burada Kastamonu Üniversitesi orman fakültesinden 10 öğretim üyesiyle buradayız, bu sürece destek verebilme adına kestaneli ön plana çıkarma noktasında, kestane İnebolu için asli ağaç türlerinden bir tanesidir.  Ancak özellikle kayın gibi karaçam gibi diğer orman ağaçlarının baskısı altında bazı alanlarda alandan çekilmiş, oldukça azalmış durumdadır.  Biz burada yapılacak olan müdahaleler ile kestanenin varlığını koruma, arttırma amacındayız. İstişareler sonucu hem bölge müdürlüğümüzde hem de buradaki ilgili ormancı arkadaşlarımızla yapılacak olan İstişareler sonucu bir yol haritası kestane lehine yapılacak olan planlamalarda bir yol haritası çıkarma düşüncesindeyiz. ‘’ diye konuştu.            

“KESTANE ORMANLARINDA DAHA ÇOK MEYVE VERİMİNİ TEŞVİK EDEBİLİRİZ”

Silvi Kültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan ; ‘’ Şuanda İnebolu işletme Müdürlüğü geziciler işletme şefliğinde bulunuyoruz. Bizleri İnebolu işletme müdürümüz ev sahipliğinde ağırlıyor. Şuan Sinop orman bölge müdürlüğünden Erfelek İşletme Müdürlüğünden meslektaşlarımız var, aynı zamanda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden, farklı işletmelerden tüm sahil işletmeleri şefleri, müdürleri bulunmaktadır. Bizde Kastamonu Üniversitesi orman fakültesi orman mühendisliği bölümünden 10 arkadaşımız bu eğitim programına katıldık. Burada en önemlisi burada bulunuşumuzun da temel esprisi planlama mantığındaki farklılaşma veya ormana bakışımızdaki farklılaşma son 20 yılda Türkiye ormancılığında fonksiyonel planlama daha sonra ekonomik tabanlı planlama yaklaşımlarıyla birlikte artık ormanlarımıza sadece odun ham madde kaynağı olarak değil bunun yanında ekolojik fonksiyonların yanında aynı zamanda odun dışı ürünler konusunda ciddi envanter planlama mantığı geliştirildi. Dolayısıyla bu öğretim üyesi arkadaşlarımız ile birlikte konunun farklı yönlerini ele almaya çalışacağız. Buradaki bulunuşumuzun gayesi daha önce bu ormanlara belki 50-60 yıldır belki daha uzun yıllardır odun ham madde yaklaşımıyla planlayıp faydalanırken bu faydalanma esnasında orman köylüsü kırsal halkın da meyve üretimi ve çiçeklerinden bal üretiminden faydalanma yaklaşımı vardı ama bu bir ekstansif bir yaklaşımdır. Şuanda bunu biz ekstansif hale nasıl dönüştürürüz bunun arayışındayız ve bunun çabasındayız. Biz burada bildiğim kadarıyla bitkisel üretim fonksiyonuna ayrılacak olan bu ormanda nasıl bir müdahale ile kalacak olan kestane ağaçlarını, istikbal ağaçlarını nasıl rahatlatıcı nasıl onlarla bol ışıkla muhatap tutup daha çok meyve verimini teşvik edebiliriz daha çok çiçeklenmeyi teşvik ederiz.  Buda tabi ki kırsal halkın hem meyve üretiminde hem de aracılıkla uğraşan insanımızın bu kaynaktan daha fazla faydalanması imkân tanışabiliriz. Bu amaçla biz buradayız. Bu işi yaparken de mevcut ormanın özelliklerine göre müdahale yaklaşımlarımız olacaktır.  Anadolu kestanesi ciddi muz derip olan bir ağaç türü bir taraftan sağlıklı bireylere yönelik müdahaleler bir taraftan da burada çok da olması elzemdir. Biz alanda yapacağımız, müdahalelerle bu sahayı sağlıklı kestaneli bireylere nasıl bırakabiliriz dolayısıyla esas amacımız olan meyve üretimi ve çiçeklenme kokusunda nasıl katkı sağlayabiliriz, halkımıza bunun fikri tartışmasını yapma çalışacağız.’’  İfadelerini kullandı.

Çalıştay’ın sonunda Kestanenin yetişme muhitinde Kestanenin gelişimini olumsuz etkileyen diğer türlerin uzaklaştırılarak kestanelerin daha rahat gelişebilmesine katkıda bulunulması kararlaştırıldı. Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti. 

Editör: TE Bilisim