Kastamonu Valiliği’nin kararıyla bahçe ve tarlalarda anız yakılması yasaklandı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da anız yakılmasıyla ilgili bir karar açıkladı. Açıklanan kararda; anız yakılmasının yasak olduğu ve dekar başına 386 TL idari para cezası kesileceği duyuruldu.

'DÖNER' TARTIŞMASINA CEVAP İNEBOLULU 4’ÜNCÜ KUŞAK USTADAN GELDİ 'DÖNER' TARTIŞMASINA CEVAP İNEBOLULU 4’ÜNCÜ KUŞAK USTADAN GELDİ

ANIZ YAKANLARA DEKAR BAŞINA PARA CEZASI KESİLECEK

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakanlara dekar başına 386 TL idari para cezası kesileceği açıklandı. Anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve meskun mahallerde gerçekleştirilmesi durumunda ise ceza beş kat artırılarak uygulanacak.

AYKIRI HAREKET EDENLER İÇİN BU CEZA 5 KATINA ÇIKARILACAK

Bu genelgenin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapının ve çevrenin korunarak; doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zararı göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır. Orman, sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde uygulamaya aykırı hareket edenler için bu ceza 5 katına çıkarılacak.

Editör: Barış İlyasoğlu