Yeni Kaymakamlık Lojmanı için İl Genel Meclisi tarafından satın alma kararı üzerine mevcutta bulunan Kaymakamlık Lojmanı da satışa çıkarıldı.

İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı olağan toplantısında İnebolu’da Karadeniz Mahallesi mezarlık mevkiinde 459 ada 10 parselde kayıtlı 780,84 metrekare yüzölçümlü vasfı 3 katlı betonarme apartman ve arsa olan taşınmazın Kaymakam Lojmanı olarak kullanılmak üzere satın alınması teklifi görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmişti.

Ardından Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı tarafından mevcut İnebolu’daki kaymakamlık lojmanı 3 milyon 500 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkartıldı.

İLANA ÇIKTI

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından yapılan ilanda; ‘’  İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Müezzin Mevkii, 390 ada 4 parselde kayıtlı 464,58 m2 yüzölçümlü vasfı kargir tek katlı ev ve bahçesi olan taşınmazın satışı yapılacaktır. 

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz İnebolu İlçesi Camikebir Mahallesi Müezzin Mevkii 390 ada 4 parselde kayıtlı tapu kaydında kentsel sit alanı içerisinde yeraldığı belirtilen 464,58 m2 yüzölçümlü vasfı kargir tek katlı ev  ve bahçesi olan ve halen Kaymakam Lojmanı ve bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.  

2- Kesinleşen ihale kararı tebligat yapıldıktan sonra, ihale bedeli 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir. 

3- Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 3.500.000,00 TL olup, geçici teminatı 105.000,00 TL, 

4- İhale 11.07.2023 Salı günü saat 11.00 de “Valilik İstiklal Yolu toplantı salonunda” Encümenimiz tarafından yapılacaktır. 

5- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6- İhaleye katılmak isteyenler,

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah),

b) 2023 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2023 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2023 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2023 yılına ait noter tasdikli sureti,

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 10.07.2023 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

8-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez., İlan olunur. ‘’ denildi.

Editör: TE Bilisim