Valilik'ten kısıtlama ve tedbirler ile ilgili kurul kararları

Valilik'ten kısıtlama ve tedbirler ile ilgili kurul kararları
banner13
banner3

Kastamonu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, ilimizde uygulanacak Koronavirüs tedbirleri kararını açıkladı:

Kurul kararı şöyle:

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararlan alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00'deıı itibaren geçerli olacak şekilde ve İl İdaresi Kanunu'nun 1 l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

1. Alışveriş merkezi, market (akaryakıt istasyonlarındaki yerlerin açık olma durumu istasyonun açık olma süresine bağlıdır), berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunmasına,

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri (çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak şartıyla açık olabileceklerdir.) ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına, daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,

4. İlimizde; 65 yaş ve üzeri şahısların gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı şahısların (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki şahısların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına.

Üretim, imalat ye tedarik zincirleri kapsamında faaliyet gösteren şahısların bu kısıtlamadan muaf olmasına.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ye 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

Bundan somaki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde (cumartesi günleri saat 20.00'den pazar günleri saat 10.00'a kadar ve Pazar günleri saat 20.00*deıı pazartesi günü saat 05.00*e kadar sokağa çıkma kısıtlamaları) devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla:
5.1- ACIK OLACAK İŞYERİ. İSLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri.

b) Kamu ve özel sağlık kimim ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri.

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri. Acil Çağrı Merkezleri. AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri. Göç İdaresi. PTT vb.).

ç) Doğalgaz. elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi).

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri.

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar.

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri.

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valiliğimiz tarafından merkez ilçe için her 50.000 nüfusa bir adet. il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 2ün ve saatlerde acık olacaklar ve buna ilişkin bilgiler
www.kastamonu.gov.tr adresinde yer verilecektir.

i) Sebze/meyve toptancı halleri.

5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıda belirtilen "Açık Olacak işyeri. İşletme ve Kumullarda" yönetici, görevli veya çalışanlar.

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar.

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş. kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri.

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar.

h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler.

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık. su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil).

1) Yurt. pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.).

n) Veteriner hekimler.

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

ö) İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarım besleyecek olanlar.

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, haşatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar.

ş) Mahkeme karan çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak. otobüs, tren. gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler.

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

6. 14.09.2020 tarih ve 100 Nolu ile 11.11.2020 tarih ve 111 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararlarımızda belirtildiği şekliyle getirilen sigara içme yasağı uygulamasının devamına.

7. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde:

- Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

- Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi.

- Ayrıca 31.07.2020 tarih ve 89 Nolu Hıfzıssıhha Kımıl kararımız çerçevesinde toplu taziye yapılmama sına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasının Sürdürülmesine.

8. Hafta sonlan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde şahısların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamalarının esas olmasına.

Ancak:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden bilinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

- İlimize son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan.

- Ceza infaz kumullarından salıverilen şahısların, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E- BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valiliğimize doğrudan başvuru yoluyla
Seyahat İzin Kurulundan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmesine.

Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan soma da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.

Karar verilmiştir. İş bu karamı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alman kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'ııci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 18:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER