Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Olan Yerler

Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Olan Yerler
banner3

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı’nda 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak kişi ve açık olacak işyeri, işletme ve kurumları açıkladı.

Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması görüşüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına, (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece bulundukları yerleşim yeri ile sınırlı olmak kaydıyla eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası (Eczacı Odası münferit olarak sınırlama olan günlerde saat 10.00-16.00 arasında açık olacaktır).

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT, KASKİ, Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi ALO 153 Hilal Masa, Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vb.),

f) Valiliğimiz tarafından il merkezinde üç adet ve her ilçede bir adet, il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve www.kastamonu.gov.tr Valiliğimiz internet sitesinden yayınlanacak, nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri de açık olacaktır.), Nöbetçi olmayan akaryakıt istasyonlarda ise herhangi bir satış yapmamak ve istasyonun güvenliğini sağlamak kaydıyla bir adet özel güvenlik/bekçi bulundurabilecekleri,

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaları ile tıbbi gaz üreten işyerleri,

ı) İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların,

j) Oteller ve konaklama yerlerinin, k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesislerinin,

l) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır). Maden sahasında konaklayacak yeri olmayan ihracat taahhüdü olan firmalar (herhangi bir yerde durmamak ve işçilerini konakladıkları yerden servis aracıyla alıp yine konakladıkları yere servis aracıyla bırakmak kaydıyla faaliyette bulunabilirler).

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarının,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin,

ö) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valiliğimiz tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin,

p) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) 20.05.2020 tarih ve 60 Karar No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları denetimlerde kimlik belgesi ya da bu işyerlerinde çalıştığına dair belge sunması halinde istisnalardan faydalanmaları,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanların,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanların (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanların,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlarının (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanların, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,

 j) Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanların,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimlerin,

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının,

r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personelin,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanların (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanların,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçilerinin,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların,

y) 23.05.2020 Cumartesi gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerinin (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Valiliğimizce sağlanacaktır.)

z) Acil müdahale edilmesi gereken bir olay olması halinde buna müdahale edecek İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik ekiplerinin, 60 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının 1. maddesi kapsamındaki kısıtlamalardan muaf olmalarına karar verilmiştir.

4) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esas olmasına,

5) Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

6) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

7) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

8) 11.05.2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerindeki tüm çalışanların İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince PCR(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ve/veya hızlı tanı testleri aracılığıyla coronavirüs (KOVİD-19) taramalarının yapılmasına,

9) 29.04.2020 tarih ve 51 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 1. Maddesi ile; İlimiz kadın konuk evine başvuruların 20 gün süreyle kabul edilmemesi uygulamasının bitiş tarihi olan 24.05.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre daha uzatılmasına,

10) İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 24.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine;

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER