Kastamonu Valiliği'nden ‘Resmi İlan’ genelgesi

Kastamonu Valiliği'nden ‘Resmi İlan’ genelgesi
banner13
banner3

KAMU KURUM ve kuruluşları ile belediyelere gönderilen genelgede, ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması hatırlatıldı, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel gazetelerde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi…

​KASTAMONU Valisi Avni Çakır, Kastamonu il genelindeki tüm belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarınca gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı.

​KGC BAŞKANI ERKAN YILMAZ: ​"VALİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

​Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Yılmaz, genelge hakkında bir mesaj yayımladı. Başkan Erkan Yılmaz, mesajında: “Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin, ihalelerin bedelini bölerek veya doğrudan temin ile alım yapmaya ısrarla devam etmeleri üzerine, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) olarak 2018'de ilki yayınlanan ve tüm Türkiye'ye örnek olan genelgenin, ikinci kez Valimiz Sayın Avni Çakır tarafından yayınlanması bizleri mutlu etmiştir. Temennimiz, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin genelge dışına çıkmaması yönündedir. Sayın Valimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere gönderilen genelgede, ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması hatırlatılmıştır. Özellikle yerel gazetelerimiz için büyük önem arz eden resmi ilanların azalması ve bu noktada kanunun ihlal edilmemesi için yaptığımız girişimlerle Sayın Valimizin genelge ile resmi kurum ve kuruluşları uyarması çok önemlidir. Bu konuda Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti olarak da her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

​İŞTE O GENELGE:

​Vali Avni Çakır imzasını taşıyan genelge aynen şöyle:

​"Bilindiği üzere kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, kanunun 2'nci maddesinde kanunun kapsamına giren idarelerde sayılmaktadır. 7434 sayılı Kamu İhale Kanunun 'Temel İlkeler' başlıklı 5'inci maddesinde;

- İdarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,

- Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği,

- Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünememesi gerektiği,

- Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usullü temel usuller olduğu,

- Diğer ihale usullerinin kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altında alınmıştır.

Aynı kanunun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62'nci maddesinde, kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı kanunun "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesinin son paragrafında, 5'inci maddede belirtilen ilkelere ve 62'nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp ve hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir. İlimiz genelinde 'Doğrudan temin usulünün' genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığı ile süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.” (HABER MERKEZİ)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER