Kastamonu il ve ilçelerinde nüfus sonuçları

Kastamonu il ve ilçelerinde nüfus sonuçları
banner3

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları, 2017

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; 2007 yılında ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabanı'na kaydedilerek ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası ile eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuş ve sistem İçişleri Baklanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİGM) devredilmiştir. Bu sistemle, 2008 yılı başından itibaren Kurumumuz tarafından her yılın ocak ayında bir önceki yılın nüfusu açıklanmaktadır. Ülkemizdeki adres değişiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafından, ikamet adres değişiklikleri ise kişilerin beyanlarına dayalı olarak NVİGM tarafından güncellenmektedir.

Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;

Kastamonu nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 372 373 kişi oldu

Kastamonu'da ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 4 572 kişi azaldı. Erkek nüfusun oranı %49,5 (184 289 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,5 (188 084 kişi) olarak gerçekleşti. Kastamonu nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 51. sıradadır.

Kastamonu'nun yıllık nüfus artış hızı, 2017 yılında ‰-12,2 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰11,5 iken, 2017 yılında -‰12,2'ye geriledi. Kastamonu nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 78. sırada bulunmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %62,8 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %62,7 iken, bu oran 2017 yılında %62,8 olarak gerçekleşti.

Merkez ilçede ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 349 kişi azaldı

Kastamonu nüfusunun %39,1'inin ikamet ettiği Merkez ilçe, 145 754 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %10,8 ile (40 280 kişi) Tosya, %10,6 3 ile (38 171 kişi) Taşköprü ve %6,0 ile (22 212 kişi) Cide'dir. Ağlı ilçesi ise 2 881 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

2017 yılına göre 16 ilçe merkezinin nüfusu azalırken 4 ilçe merkezinde (Azdavay, Bozkurt, Seydiler, Hanönü) nüfus artmıştır.

65 yaş üzeri nüfusun oranı bir önceki yıla göre arttı

Kastamonu'da 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılına göre azalarak %66,36 (247 103 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %16,8 (62 551 kişi) olurken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %16,8’e (62 719 kişi) yükselmiştir.

KASTAMONU NÜFUS PİRAMİDİ, 2017 ADNKS

Kastamonu'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 28 kişi oldu

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılında 105 kişi oldu. Kastamonu'da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2017 yılında 28 kişi oldu.

 

KASTAMONU

2017

2016

FARK

DEĞİŞİM ORANI (%)

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

MERKEZ

116 737

29 017

145 754

114 131

31 972

146 103

2 606

- 2 955

-  349

2,28

-9,24

-0,24

ABANA

3 249

682

3 931

3 300

670

3 970

-  51

12

-  39

-1,55

1,79

-0,98

AĞLI

1 962

919

2 881

1 996

890

2 886

-  34

29

-  5

-1,70

3,26

-0,17

ARAÇ

6 541

11 861

18 402

6 537

12 094

18 631

4

-  233

-  229

0,06

-1,93

-1,23

AZDAVAY

3 514

3 814

7 328

3 561

3 634

7 195

-  47

180

133

-1,32

4,95

1,85

BOZKURT

5 645

3 794

9 439

5 493

3 839

9 332

152

-  45

107

2,77

-1,17

1,15

CİDE

12 047

10 165

22 212

12 095

10 547

22 642

-  48

-  382

-  430

-0,40

-3,62

-1,90

ÇATALZEYTİN

2 569

3 777

6 346

2 564

3 825

6 389

5

-  48

-  43

0,20

-1,25

-0,67

DADAY

3 211

5 298

8 509

3 254

5 374

8 628

-  43

-  76

-  119

-1,32

-1,41

-1,38

DEVREKANİ

5 210

6 817

12 027

5 260

6 905

12 165

-  50

-  88

-  138

-0,95

-1,27

-1,13

DOĞANYURT

1 417

4 576

5 993

1 398

4 716

6 114

19

-  140

-  121

1,36

-2,97

-1,98

HANÖNÜ

2 022

1 899

3 921

1 989

1 876

3 865

33

23

56

1,66

1,23

1,45

İHSANGAZİ

2 902

2 513

5 415

3 128

2 638

5 766

-  226

-  125

-  351

-7,23

-4,74

-6,09

İNEBOLU

9 732

11 984

21 716

9 880

12 261

22 141

-  148

-  277

-  425

-1,50

-2,26

-1,92

KÜRE

2 967

2 910

5 877

3 169

3 011

6 180

-  202

-  101

-  303

-6,37

-3,35

-4,90

PINARBAŞI

2 224

3 012

5 236

2 375

3 040

5 415

-  151

-  28

-  179

-6,36

-0,92

-3,31

SEYDİLER

2 571

1 369

3 940

2 536

1 396

3 932

35

-  27

8

1,38

-1,93

0,20

ŞENPAZAR

2 402

2 593

4 995

2 268

2 755

5 023

134

-  162

-  28

5,91

-5,88

-0,56

TAŞKÖPRÜ

17 984

20 187

38 171

22 354

17 493

39 847

- 4 370

2 694

- 1 676

-19,55

15,40

-4,21

TOSYA

28 908

11 372

40 280

29 075

11 646

40 721

-  167

-  274

-  441

-0,57

-2,35

-1,08

TOPLAM

233 814

138 559

372 373

236 363

140 582

376 945

- 2 549

- 2 023

- 4 572

-1,08

-1,44

-1,21

 

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 12:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER