İnebolu Kaymakamlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirleri açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada “Toplumsal yaşantımızın önemli günlerinden olan Kurban Bayramını  16 Haziran¬ 19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edeceğiz. Bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşanabilmesi için bayram süresince de temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler yürütülecek; özel kanunları gereği çalışmak zorunda olan kamu kuruluşlarınca sağlık, güvenlik, aydınlatma ve haberleşme gibi hizmetler başta olmak üzere ek tedbirler alınacaktır.

Kurban Bayramının huzur ve güven ortamı içerisinde yaşanması; kamu kuruluşları, belediye ve mesleki kuruluşlarımızın işbirliği içerisinde yürütecekleri görevlerle sağlanacaktır. Bu kapsamda her türlü tedbir ve tertibi alacak olan kuruluşlar tarafından yapılacak görev planlamasında aşağıda belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanması gerekli görülmektedir.” İfadelerini yer verildi.

İşte Kaymakamlık tarafından açıklanan tedbirler:

1. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca;  

-Kendi sorumluluk alanlarında emniyet ve huzuru temin edici her türlü önleyici güvenlik tedbirleri planlanacak; tam olarak uygulanacak ve hazırlanan planlardan birer örnek Kaymakamlığımıza tevdii edilecektir

- Şehir içi ve şehirlerarası yollarda güvenlik ve trafik önlemleri gözden geçirilerek gerekli tedbirler alınacaktır.  

-Hayvan hırsızlıklarına karşı gerekli bütün tedbirler alınacaktır.  

-Umuma açık yerlerde gerekli kontrol ve denetimler yapılacaktır.   

KUTLU YÜRÜYÜŞE MUHTEŞEM FİNAL KUTLU YÜRÜYÜŞE MUHTEŞEM FİNAL

-Bayramın birinci günü ve arife günü mezarlıklar ve bayram namazı için camilerde ek tedbirler alınacaktır.

2. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce;  

- Kurbanlık hayvanların sevki, satışı, hayvan hareketleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli önemler alınacak, kurban satış yerlerinde kaçak veya hastalıklı hayvan satışı engellenecektir. 

-Kurbanlık satış yerleri sürekli kontrol edilerek gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

3. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca;  

-Bayram süresince her türlü sağlık hizmeti  ve çevre sağlığı ile ilgili tedbirler planlanacak ve uygulanacaktır.  

- Nöbetçi eczanelerin planlaması yapılacak ve açık bulundurulması sağlanacaktır.

4. PTT ve Telekom Bakım Şefliğince;  

- Bayram süresince haberleşme (telefon, telgraf, faks ve internet erişimi sağlanması gibi) ile posta hizmetlerine devam edilecek; santral veya hat arızalarının giderilmesi için teknik personel görevlendirilecektir.

5. Enerjisa Bedaş İnebolu Şube Şefliğince;  

-Bayram öncesi sokak lambalarının çalışır duruma getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak; bayram süresince kesintisiz ve yeterli güçte elektrik enerjisinin devamı için önlemler alınacak; elektrik arızası ve kesintilerinin zamanında ve gecikmeden giderilmesi için ekipler görevlendirilecektir.

6. İlçe Müftülüğünce;    

 Vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde toplu kesim yerlerinde kurban kesmeleri için 18.08.2002 tarih ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik”  hükümleri ve 2021 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda gerekli çalışmalar yürütülecektir.

7. Belediye Başkanlığınca;     

- Vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurban kesmeleri için toplu kesim yerleri ve hayvan satış yerleri oluşturularak kamuoyuna duyurulacaktır.

- Bayram süresince çevre, itfaiye, zabıta, temizlik, su ve cenaze hizmetlerinin yerine getirilmesine devam edilecek; fırın, lokanta, LPG mutfak tüpü satıcıları başta olmak üzere gerekli görülen bütün işyerlerinin belli usullerle açık bulundurulması hususunda gerekli çalışmalar yapılacak; su arızası ve kanal tıkanmalarına karşı tedbirler artırılacaktır.  

- Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek kurban atıklarının çöp varillerine atılmaması, kanalizasyon kanallarına dökülmemesi, açıkta bırakılmayarak derin çukurlara dökülmesi hususunda vatandaşlarımız uyarılacaktır.  

- Bayram öncesi şeker ve tatlı imalatçıları ile perakende satış yerleri, meyve ve sebze satış yerleri kontrol edilecek; fiyat-kalite denetimlerine ağırlık verilecektir. 

- Mezarlıklar ziyarete açık hale getirilecek; temizlikleri yapılacak; halkın mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.  

- Bayram öncesi, sırası ve sonrasında yük ve yolcu taşımacılığının artabileceği dikkate alınarak gerekli tedbirler alınacaktır.

8. Ticaret ve Sanayi Odası / Esnaf ve Sanatkarlar Odası

¬Sorumluluk alanına göre ilçemizde faaliyet gösteren market v.b. iş yerlerinin denetimleri için ekipler oluşturularak denetimlerin yapılması sağlanacaktır.       

-İlçemizde haksız fiyat uygulamaların önlenmesi adına bayram boyunca açık olan işyerlerinde Ticaret ilçe odaları koordinesinde oluşturulan ekiplerce ilgili mevzuat uyarınca fiyat etkili ve haksız fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirilecek, söz konusu denetimlerde saha görünürlüğünün artırılması sağlanacaktır

9. Kargaz İnebolu İşletme Şefliği    

-Doğalgaz arıza durumları için gerekli tedbirler alınacak, konuyla ilgili 24 saat esasına göre görevlendirilen personel bilgileri , 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirilecektir.

10.Karayolları 152. Şube Şefliği       

-Karayollarının ulaşıma açık tutulması sağlanacak, zorunlu olarak yol çalışması yapılacak mevkilerde trafik akışının aksamaması için yol yapım, bakım ve onarımları ile ilgili trafik işaretlemelerinin zamanında ve etkin olarak yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Kurban Bayramının huzur ve güven ortamı içerisinde, anlam ve amacına uygun olarak kutlanması için Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler ve Meslek Kuruluşları tarafından bayram tatili süresince yürütülecek hizmetlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve önlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde uygulanması hususunda uyarılarda bulunuldu.

Editör: Barış İlyasoğlu