ZARBANA ÇAYI HES’TE BİLİRKİŞİ RAPORU

ZARBANA ÇAYI HES’TE BİLİRKİŞİ RAPORU
banner3

Bilirkişi Heyeti sonuç raporuna göre, Özlüce HES için olumlu rapor verilen ÇED dosyasında birçok eksiklik, yanlışlık ve hata olduğu gibi, proje kapsamında kesilecek ağaçların mutlak koruma veya risk altındaki türlerden, proje alanında 10 iki yaşamlı, 20 sürüngen, 104 kuş türü 49 memeli ve kırmızı benekli alabalık ile 10 balık türü olmak üzere toplam 193 omurgalı türü yaşadığından, doğal ve yaban hayatın eko sistemi üzerinde geri dönülmeyecek olumsuz etkiler doğurabileceği gibi bu durumun BERN Sözleşmesine aykırı olduğu belirtildi.

İnebolu’ya bağlı Zarbana Çayı üzerine yapılacak Alaca, Kayaelması, Çaydüzü, Güneşli köyleri ile Küre ilçesine bağlı Topçu, Beşören, Güllüce köyleri, sınırları içerisinde yapımı planlanan Kaya Regülatörü ve HES projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projesi kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Olumlu Kararına, köylüler Kastamonu İdare Mahkemesine itiraz ederek bilirkişi heyeti talep etmişlerdi. Bunun üzerine 21.06.2019 tarihinde, Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi heyeti, bilirkişi heyeti, köylülerin temsilcileri, HES şirketi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcileri HES çalışma bölgesinde gerekli araştırma ve incelemelerde bulunuldu ve örnekler alındı.

Şehir ve Bölge Plancısı, Jeoloji, İnşaat, Ziraat, Orman Yüksek, Çevre, Harita ve Kadostra, Orman Botaniği Bitki Sistemi mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti HES alanında yaptığı incelemeler ve araştırmalardan aldığı örnekler ile ÇED olumlu raporunu inceleyerek sonuç raporunu Bölge İdare Mahkemesine sundu. Hazırlanan raporda

1-Projenin faaliyet gösterdiği yere ilişkin olarak göl alanında oluşacak buharlaşma ve can suyunun belirlenmediği,

2-Tüm proje alanında en kritik dere en kesit olup-olmadığı hususunun belirsiz olduğu bu açıdan eksik işlem niteliğinde olduğu,

3-Kaya Regülatörü HES projesi alanının, bitki varlığı, açısından Önemli bitki alanı kapsamında olduğu, Kayın Gürgen, Karaçam ve meşe ağaç türlerinden oluşan Koru Alanı olarak Doğal ve Özgün Karakter gösterdiği, proje kapsamından alandaki ağaç varlığının tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı, kesilecek ağaç miktarının 955 ağaç olarak belirlendiği ve ağaç kesimi veya aktarımı süreçleri konusunda yapılacak çalışmaların belirsiz olduğu, bu açıdan EKOSİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ SÜRELİLİĞİ bakımında uygun olmacağı,

4-HES Projesi alanı ve yakın çevresinde 10 iki yaşamlı, 20 sürüngen, 104 kuş türü 49 memeli ve 10 balık türü olmak üzere toplam 193 omurgalı türü olmak üzere yüksek biyo-cesitliğe,sahip olduğu, bu türler içinde gerek BERN Sözleşmesi gerek Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ölçülerine göre; Mutlak  Koruma Altında veya Kırmızı Liste, kapsamında türler bulunduğu Kırmızı Benekli Alabalık türünün de kırmızı liste kapsamında kritik düzeyde tehlike altında ki türler arasında olduğu,

5-Kırmızı Benekli Alabalıkların su yaşam rejimi bağlamında uygun olmayacağı, 

6-HES projesi alanında su kirliği kontrol yönetmeliği ile I. Sınıf su kalite sınıfında olduğu,  Havzanın planlanması da dikkate alınarak, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribinin bozulması ve yok olmasına neden olacağı,

7-Proje alanının doğal alanı vasfı esas olmak üzere Çevresel Değerlerin Tahribi ve Ekolojik Dengenin bozulması bakımından olumsuz etkiler oluşabileceği,

8-Kava Regülatörü ve HES Projesi kapsamında Şalt Tesisi ve Enerji Nakil Hattı Kurulmasının planlanmadığı,

9-ÇED Raporu içeriğinde Şalt Tesisi kapsam-içerik, yer seçimi karan ve kuruluş sürecine ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği,

10-Sadece Maliyet Hesaplamaları YAPILDIĞI, bu açıdan, uygun bir yaklaşım olmayacağı,

11-Bertaraf sağlanmalı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği kontrol yönetmeliği açısından yeterli değerlendirmelerin yapılmadığı,

12-Konkasör Tesisi ve Hazır Beton için Hava Kalitesi Dağılım Modellerinde Çöken Toz Modeli yapılmadığı ve havada asılı Partikül maddeler ve çöken toz miktarları için değerlendirme yapılmadığı,  bu açıdan Kaya HES Projesi CED Raporu içerisinde Yeterli Bilgilere yer verilmediği,

13-Dere en kesitlerinin tüm proje alanında en kritik dere en kesit olup olmadığı hususunun belirsiz olduğu dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği,

14-Proje Kapsamı alanında yaklaşık 1.208 adet ağaç kesileceği, BERN sözleşmesi gerekse IUCN ölçütlerine göre endemik, koruma, mutlak koruma veya risk altındaki türlerden oluşan yüksek ve zengin biyo çeşitliliğe sahip ağaçlardan olduğu, tabiat parçalanmasına sebep olabileceği, bu durumun yaban hayatı ve orman meşcere eko sistemi üzerinde geri dönülmeyecek olumsuz etkiler doğurabileceği, dolayısıyla proje kapsamında yapılacak ağaç kesiminin eko sistem üzerinde olumsuz etkileri olacağı,

15-Bern Sözleşmesi Kapsamında koruma altında ki kuşlar ve sürüngen türler bulunduğu bu yönüyle, zengin ve yüksek biyo-çeşitliliğe sahip bölgede Kaya HES Projesi yapımının Yaban Hayatına Önemli ölçüde olumsuz etkileri olabileceği,

16-Güncel iklimsel değişiklikler ve değişimler esas olmak üzere meteorolojik ve iklimsel verileri üzerindeki etkiler bakımından eksik işlem niteliğinde  olduğu,

17-Fosseptik Planı konusunda Bilgi Bulunmadığı Hazır Beton Tesisi Çökeltim Havuzu yakın mesafesindeki alanlardan yağmur suları ile karışmış kirlenmiş suyun gelmesi muhtemel olduğundan Çökeltim Havuzu dip çamuru atığının kurutulduktan sonra proje dolgu malzemesi kullanılacağı Atık Yönetimi Yönetmenliği Yeterli Bertaraf değerlendirilmesi yapılmadığı,

18-Havada asılı partikül maddeleri ve çöken toz miktarının değerlendirildiği bu çevrede, çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerin önlemlerinin alınması bakımından yeterli gerekli değerlendirmeler yapılmadığı eksik işlem tesis edildiği,

19-Raporu içeriğinin jeolojik yapı bilgisi esas olmak üzere projenin bütünlüğü, seçilen yer ile teknolojik alternatifler ve önlemler ile birlikte değerlendirildiğinde, yetersiz olduğu projeye esas alışan jeolojik haritanın yeterli olmadığı, özellikle heyelan riskleri bakımından yeterli inceleme-analizler yapılmadığı, bu yönüyle, yeterli ve uygun olmadığı, kanaati edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 11:45
YORUM EKLE
YORUMLAR
Selçuk ALTUNBAŞ
Selçuk ALTUNBAŞ - 2 yıl Önce

Elinizin değmediği bi toprağımız vardı onada iş oluyorsunuz güzelim doğayı 3 kuruş için yok ettirmeyin azıcık vicdan...

SADULLAH REİS ERDENİZ
SADULLAH REİS ERDENİZ - 2 yıl Önce

Uygun olması gereken budur.
(ÖZLÜCE Köyü )

MUSTAFA YILMAZ  [ZARBANA]
MUSTAFA YILMAZ [ZARBANA] - 2 yıl Önce

EMEĞİ GEÇEN HERKEZE TESEKKURLERİMİ SUNARIM.OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLDU.İLAHİ ADALET

SIRADAKİ HABER