Danıştay'dan Özlüce HES Kararı

Danıştay Özlüce Hes projesinde Bakanlık ve HES Firmasının talebini reddetti

Danıştay'dan Özlüce HES Kararı
banner13
banner3

İnebolu ilçesi Alaca, Kayaelması, Çaydüzü, Güneşli Köyleri ile Küre İlçesi, Topçu, Beşören, Güllüce Köyleri sınırları içerisinde Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapımı planlanan "Kaya Regülatörü ve HES Projesi için köylülerin mücadelesinde Danıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile HES firmasının talebini reddetti.

ÖZLÜCE HES Projesine “ÇED Raporu Olumlu” raporuna daha önce köylülerin açtığı davada Kastamonu İdare Mahkemesi köylüleri haklı bularak itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu karar sonrası Danıştay’a başvuran sohbet numara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istedi.

Danıştay Altıncı Daire’de görülen dosyada Kastamonu İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, ayrıca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Danıştay tarafından ilan edilen kararda şu ifadeler yer aldı

“Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Alaca, Kayaelması, Çaydüzü, Güneşli Köyleri ile Küre İlçesi, Topçu, Beşören, Güllüce Köyleri sınırları içerisinde Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapımı planlanan "Kaya Regülatörü ve HES Projesi (25.035MWm/24,28 MWe)" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce verilen 18/04/2019 tarih ve 5433 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolunda Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 12/02/2020 tarih ve E:2019/634, K:2020/167 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 12/02/2020 tarih ve E:2019/634, K:2020/167 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın Onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 08/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER