BİLSEM İnebolu’da açıldı

BİLSEM İnebolu’da açıldı
banner13
banner3

Milli Eğitim Bakanlığı,  İnebolu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklif ettiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’i uygun görerek başvuru teklifini onayladı. İlkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitim öğretim göreceği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLMSEM) İlçemize kazandırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarından özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezi İnebolu Lisesi binasının yanında bulunan ek binada öğrencilere hizmet vermeye başladı.

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ‘’ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri  yönetmeliği 33.maddeye  göre örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek  alanlarından özel yetenekli olarak  tanılanan  öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak  amacıyla destek  vermek üzere BİLSEMLER açılır denildiğinden; Kastamonu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İnebolu ilçesinde bilim sanat merkezi açılmasına dair yazı doğrultusunda, İnebolu ilçesinde  bilim sanat merkezi açılması için gerekli şartları taşıdığı İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bitişik nizamda bulunan ek binasında 24.02.2022 tarih  ve 44368763 sayılı  Bakanlık Makam onayı  ile  İnebolu Bilim sanat merkezi adıyla gündüzlü özel eğitim kurumu açılmıştır.‘’ denildi.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Kastamonu Valiliğinin teklifi üzerine İnebolu ilçesinde  bilim sanat merkezi açılması için gerekli şartları taşıdığı İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bitişik nizamda bulunan ek binasında 24.02.2022 tarih  ve 44368763 sayılı  Bakanlık Makam Olur’u  ile  İnebolu Bilim Sanat Merkezi adıyla gündüzlü özel eğitim kurumu olarak açılmıştır.

Kimler Eğitim Alacaktır:

Özel Yetenekli Bireyler yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Nasıl Yapılmaktadır?

Genel yetenek, resim ve müzik alanlarında özel yeteneği olan öğrenciler, kendi okullarında sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından belirlenerek yönlendirilmektedir.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) hangi tür etkinlikler uygulanmaktadır?

BİLSEM’lerde özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim etkinlikleri 

 (1) BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) BİLSEM’de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır.

b) BİLSEM’de özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.

c) BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetleri bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür. 

ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir. Eğitim ve öğretim yılı içindeki her dönem sonunda BİLSEM müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlığa gönderilir.

d) BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi programlarına alınırlar. 

f) Tarihî mekân, müze, sanayi tesisi, üniversite, festival, fuar ve yakın çevre ziyaretleri, konferans, dinleti, konser, sergi, imza günü etkinliklerine katılım ile kurum içi ve dışı bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin tamamı eğitim ve öğretim etkinlikleri kapsamında değerlendirilir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) hangi tür program basamakları uygulanmaktadır?

Uyum (2 ay): BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu öğrencilere bilim ve sanat merkezini tanıtmak için yürütülen eğitim programıdır.

Destek Eğitimi (2 yıl): Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirilerek yürütülen eğitim programıdır.

Bireysel Yetenekleri Farkettirme (B.Y.F) (3 yıl): Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

Özel Yetenekleri Geliştirme (Ö.Y.G) (Genel Zihinsel Alan 2 yıl - Görsel Sanatlar ve Müzik Alanları 4 yıl): Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

Proje Üretimi ve Yönetimi: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde danışman öğretmen rehberliğinde bireysel olarak veya grupla yürüttükleri eğitim programıdır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Matru sh
Matru sh - 2 yıl Önce

Çok güzel olmuş inebolu ya taşınmak için bir bahane

SIRADAKİ HABER